Kotva
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
Pátek 28.07.2017
Polévka: 
rajská s těstovinou
Hl. jídlo1: 
Kuřecí gyros, Brambory maštěné máslem, okurkový salát
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Dezert: 
Mléko
Pondělí 31.07.2017
Polévka: 
polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Dezert: 
doplněk
Úterý 01.08.2017
Nezadáno

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Mapa školy, měření klimatu školy - výstup pro rodiče

Vloženo: 30.6.2017 | Autor: Eva Danielová | Zobrazeno: 298x
Vážení rodiče a žáci, naše škola již získala zprávu o výsledcích dotazníkového šetření, provedeného společností SCIO, na téma Mapa školy, měření klimatu školy.

Chci na tomto místě velice poděkovat rodičům, kteří si našli čas a prostor se do průzkumu zapojit, bez ohledu na to, zda uvedli názor na naši školu pozitivní či negativní. Zpětnou vazbu považujeme za velmi cenný signál, který nám pomůže ve vytyčení směru pro naše zlepšování a rozvoj. Výsledkům se budeme skutečně odpovědně věnovat a poslouží jako podklad pro budoucí změny ve fungování školy. K tomu nám poslouží nastávající prázdniny, abychom mohli se začátkem nového školního roku přistoupit k zavádění změn.

 

V naší škole se jedná o první takovéto zkoumání nezávislou společností, mnohé výsledky jsou pro nás překvapivé, jiné jsme naopak očekávali.

 

Uvědomujeme si rozdílné vnímání cílů jednotlivých skupin respondentů, proto chceme nastavit proces ke sladění cílů školy získáním bližších informací od rodičů (výstupy z třídních schůzek, společná diskuse nad cíli, pravidelná setkávání), žáků v žákovském parlamentu i učitelů na pedagogické radě.

 

Tento průzkum nás rovněž inspiroval k tomu, abychom jej v příštím školním roce provedli také v rámci celého prvního stupně, abychom získali obraz komplexní.

 

V naší škole odpovídaly 5. – 9. třídy, tedy jejich žáci a rodiče. Průzkum proběhl též u všech zaměstnanců školy. Odpovídali učitelé, speciální pedagogové, psychologové, asistenti, družinářky, uklízečky, školníci, kuchařky, vlastně všichni kdo u nás pracují.

 

Rodiče vyplnili 138 dotazníků ze 376 (36,7%), dále se do výzkumu zapojilo  116 žáků 5. tříd  a 188 žáků 2. stupně. (Výsledky určené rodičům naleznete v přiloženém dokumentu.)

 

Víme, že máme rezervy ve zlepšování prostředí ve škole, proto našim cílem bude učinit jej pro děti podnětnějším a zajímavějším. Také se chystáme nastavit komunikaci tak, abychom lépe uchopili potřeby a studijní podmínky pro všechny naše žáky.

 

Domnívali jsme se, že vznikem nových stránek školy s pravidelnými informacemi o škole i elektronickou žákovskou knížkou se zlepšila informovanost veřejnosti, ale jak je vidět z výsledků šetření, rodiče stále cosi postrádají.  A protože jsme si vědomi toho, že výsledky podávají pouze kvantitativní pohled, budeme potřebovat více otevřené diskuse, abychom mohli na podněty pružně a jasně reagovat. 

 

Z výsledků šetření je též patrné, že učitelé hodnotí rodiče jako své partnery, kteří sledují výchovu a vzdělávání svých potomků, zatímco rodiče vnímají práci pedagogů přeci jen kritičtěji. Mají na to plné právo. Příležitostí k vzájemné spolupráci, kterou rodiče v dotaznících nabídli, a my ji oceňujeme, bude více než dost. Budeme se na ni těšit při realizaci školních projektů a na dalších společných akcích.

 

Přejeme všem krásně strávený letní čas a po prázdninách na shledanou

 

                                                                                                       Alena Sochůrková, ředitelka MZŠ

 

 Klima školy 2017(5.-9.třídy) výstup pro rodiče